Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Hjem   |   Arbejdsprogram   |   Kvalitetskrav   |   Manualer   |   Metodedatablade   |   Metodeforskrifter   |   Rapporter
Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger dækker miljøanalyser inden for prøvetyperne drikkevand, grundvand, badevand, spildevand, fersk overfladevand, marint vand, jord, slam, sediment mv.

Referencelaboratoriets hovedopgave er at bistå Miljøstyrelsen med rådgivning. Rådgivningen forudsætter ofte, at der gennemføres dokumenterende laboratorieundersøgelser. Referencelaboratoriet

  • rådgiver om udførelsen af analyser og målinger
  • tester metoder, kvalitetskontrol og udfører andet relevant udviklingsarbejde
  • udgiver og vedligeholder materiale med relation til bekendtgørelse om analysekvalitet: metodedatablade, tydeliggørende notater med vejledning i forståelse af bekendtgørelsens bestemmelser og i enkelte tilfælde tillige målemetoder
  • formidler information og rådgiver brugere af analyseresultater.

Miljøstyrelsen finansierer Referencelaboratoriets aktiviteter gennem en flerårig kontrakt. Referencelaboratoriets følgegruppe rådgiver mht. fastlæggelse af aktiviteter i de enkelte år.

På denne hjemmeside kan du finde Referencelaboratoriets elektroniske nyhedsskrift NYT fra REFLAB, metodedatablade, tydeliggørende notater til bekendtgørelse om analysekvalitet og rapporter

Funktionen som Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger varetages af Eurofins Miljø A/S. Henvendelser vedrørende referencelaboratoriet kan ske på telefon 27 10 54 70.

 

Opdateret af: DSJN
Sidst opdateret: 3. april 2017
 

 
   www.reference-lab.dk