Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Hjem   |   Arbejdsprogram   |   Kvalitetskrav   |   Manualer   |   Metodedatablade   |   Metodeforskrifter   |   Rapporter
Tydeliggørelse af emner i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Miljøstyrelsen har på sin hjemmeside redegjort for regelgrundlaget for analysekvalitet for både kemiske og mikrobiologiske målinger.

Nedenstående notater fra Referencelaboratoriet udgør en administrativ tydeliggørelse af specifikke bestemmelser i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Notaterne er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen og er derfor også udtryk for styrelsens opfattelse af bekendtgørelsens bestemmelser.

Du har mulighed for at modtage nyt angående Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger elektronisk. Tilmeld dig tjenesten her.

Opdateret af: DSJN
Sidst opdateret: 1. december 2017
 

 
   www.reference-lab.dk