Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Hjem   |   Arbejdsprogram   |   Kvalitetskrav   |   Manualer   |   Metodedatablade   |   Metodeforskrifter   |   Rapporter
Forarbejde til ændring af bekendtgørelse nr. 914 af 27. juni 2016

Miljøstyrelsen arbejder i samarbejde med referencelaboratoriet løbende på at holde bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger opdateret. Denne side indeholder notater, der beskriver de planlagte ændringer. De bliver lagt på siden efterhånden som de er færdige og forventes indarbejdet ved førstkommende ændring af bekendtgørelsen. Dette er planlagt til medio 2017 af hensyn til fristen for implementering af Kommissionens direktiv 2015/1787  i dansk lovgivning.

Prøvetype-specifikke notater:

Notater, der omfatter mere end én prøvetype:

Notater om metodedatablade, der forventes at blive juridisk bindende ved først kommende ændring af bekendtgørelsen:

Justeret manual for prøvetagning af drikkevand, der forventes at få virkning samtidig med ikrafttræden af kommende ændring af bekendtgørelsen: 

Opdateret af: DSJN
Sidst opdateret: 29. maj 2017
 

 
   www.reference-lab.dk