Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Hjem   |   Arbejdsprogram   |   Kvalitetskrav   |   Manualer   |   Metodedatablade   |   Metodeforskrifter   |   Rapporter
Prøveopbevaring

Stabilitet af prøver til bestemmelse af pesticider i vand, anbefalinger (Notat 2015)

Databehandling af resultater fra studiet "Stabilitet af prøver til bestemmelse af pesticider i vand" omfattende pesticider og nedbrydningsprodukter tilhørende de sure herbicider (Notat 2015)

Databehandling af resultater fra studiet "Stabilitet af prøver til bestemmelse af pesticider i vand" omfattende pesticider og nedbrydningsprodukter tilhørende kvælstofholdige pesticider (Notat 2015)

Stabilitet af prøver til bestemmelse af pesticider i vand. Data (Rapport 2015)

Databehandling af resultater fra studiet "Stabilitet af prøver til bestemmelse af pesticider i vand" omfattende pesticider og nedbrydningsprodukter tilhørende chlorholdige phenoler (Notat 2014)

Databehandling af resultater fra studiet "Stabilitet af prøver til bestemmelse af pesticider i vand" omfattende pesticider og nedbrydningsprodukter tilhørende de sure herbicider (Notat 2014)

Databehandling af resultater fra studiet "Stabilitet af prøver til bestemmelse af pesticider i vand" omfattende pesticider og nedbrydningsprodukter tilhørende organophosphorholdige pesticider (Notat 2014)

Databehandling af resultater fra studiet "Stabilitet af prøver til bestemmelse af pesticider i vand" omfattende pesticider og nedbrydningsprodukter tilhørende kvælstofholdige pesticider (Notat 2014)

Stabilitet af prøver til bestemmelse af pesticider i vand. Data (Rapport 2014)

Opbevaring af vandige prøver. Miljøfremmede stoffer (Rapport 2012)

Stabilitet af uorganiske næringssalte. Undersøgelser i marint vand samt oversigt for alle vandtyper (Rapport 2009)

Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium (Rapport 2008)

Stabilitet af næringssalte, alkalinitet og pH i drikkevand og råvand (Rapport 2007)

Stabilitet af næringssalte og pH i spildevand (Rapport 2006)

Stabilitet af næringssalte og alkalinitet i fersk overfladevand (Rapport 2006)

Opdateret af: DUOLreflab
Sidst opdateret: 12. november 2015
 

 
   www.reference-lab.dk