Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Hjem   |   Arbejdsprogram   |   Kvalitetskrav   |   Manualer   |   Metodedatablade   |   Metodeforskrifter   |   Rapporter
Variografisk dataanalyse

IMM Statistical Consulting Center, Danmarks Tekniske Universitet har for Referencelaboratoriet udviklet et modul til regneark til variografisk analyse af tidsseriedata.

Modulet er afprøvet ved prøvetagning af spildevand til beregning af usikkerhedsbidrag fra selve prøvetagningsstedet. Anvendelsen kan ses i rapporter fra Referencelaboratoriet:

Bestemmelse af usikkerhed ved automatisk prøvetagning af spildevand,
Del I. Pilotundersøgelse af variografisk analyse,
Del II. Variografisk analyse på flere renseanlæg,
Del III. Sammenlignende prøvetagning,
Del IV. Usikkerhed på flowproportionale døgnprøver,
Del V. Sammenfatning af undersøgelser 2003 - 2010.

Du kan hente beregningsmodulet og en brugervejledning ved at klikke på de respektive links.

Opdateret af: bdqu
Sidst opdateret: 17. april 2015
 

 
   www.reference-lab.dk