Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Hjem   |   Arbejdsprogram   |   Kvalitetskrav   |   Manualer   |   Metodedatablade   |   Metodeforskrifter   |   Rapporter
Forarbejde til ændring af bekendtgørelse nr. 866 af 1. juli 2010

Nedenstående dokumenter er udarbejdet i forbindelse med Referencelaboratoriets og Naturstyrelsens arbejde med implementering af Kommissionens direktiv 2009/90/EF om tekniske specifikationer for kemisk analyse og kontrol af vandets tilstand som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF. Det skete ved en revision af bkg. nr. 866. Den reviderede bekendtgørelse (bkg. nr. 900) trådte i kraft den 20. august 2011. Dokumenterne indeholder baggrundsdokumentation for krav til analysekvalitet.

Baggrund for analysekvalitetskrav efter ny model for parametre der var indeholdt i bkg. nr. 866:
Notat 10.1, Generelle principper
Notat 10.2, Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand
Notat 10.3, Bekendtgørelsens bilag 1.4, Drikkevandskontrol
Notat 10.4, Bekendtgørelsens bilag 1.5, Fersk overfladevand til fremstilling af drikkevand
Notat 10.5, Bekendtgørelsens bilag 1.6, Lossepladsperkolat
Notat 10.6, Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand
Notat 10.7, Bekendtgørelsens bilag 1.8, Spildevand, renset og urenset
Notat 10.8, Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol
Notat 10.9, Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord
Notat 10.10a, Bekendtgørelsens bilag 1.11, Fersk sediment
Notat 10.10b, Bekendtgørelsens bilag 1.12, Marint sediment
Notat 10.12, Bekendtgørelsens bilag 1.13, Spildevandsslam
Notat 10.13, Bekendtgørelsens bilag 1.14, Overvågning af jordvand, drænvand m.m.
Notat 10.14, Bekendtgørelsens bilag 1.15, Kontrol/overvågning af fersk overfladevand 

Baggrund for analysekvalitetskrav til parametre der ikke var dækket af bkg. nr. 866:
Notat 11.1, Generelle principper
Notat 11.2, Bekendtgørelsens bilag 1.3, Kontrol/overvågning af grundvand
Notat 11.3, Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand
Notat 11.4, Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord
Notat 11.5a, Bekendtgørelsens bilag 1.11, Fersk sediment
Notat 11.5b, Bekendtgørelsens bilag 1.12, Marint sediment
Notat 11.6, Bekendtgørelsens bilag 1.13, Spildevandsslam
Notat 11.7, Bekendtgørelsens bilag 1.15, Kontrol/overvågning af fersk overfladevand
Notat 11.8, Bekendtgørelsens bilag 1.16, Kontrol/overvågning af skaldyr
Notat 11.9, Bekendtgørelsens bilag 1.17, Kontrol/overvågning af anden biota
Notat 11.10, Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol
Notat 11.11, Eksisterende, nye og reviderede prioriterede stoffer - betydning for igangværende revision af bkg. om analysekvalitet

De ovenstående dokumenter bygger på overvejelser, der er beskrevet i en række notater, udarbejdet i et samarbejde mellem Referencelaboratorium for Miljøfremmede Stoffer (Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet), Referencelaboratrium for Kemiske Miljøanalyser/Miljømålinger (Eurofins Miljø A/S) og Naturstyrelsen:
Notat 3, Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet
Notat 4, Model for omregning af gældende krav til analysekvalitet til krav efter de nye principper for parametre pt. indeholdt i bkg. nr. 1353
Notat 5, Model for beregning af krav til analysekvalitet for parametre, som pt. ikke er indeholdt i bkg. nr. 1353
Notat 8.1, Usikkerhed på referencematerialers referenceværdier
Notat 8.2, Kriterier for tilfredsstilende præstation i præstationsprøvninger - sammenligning mellem bkg. nr. 866 og forslag til revideret bekendtgørelse
Notat 9.2, Begrundelse for ændringer i bilag 1 i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
Notat 9.3, Parametre til beskrivelse af analysekvalitet i revideret bekendtgørelse om analysekvalitet (aktionsværdier)

Opdateret af: DSJNReflab
Sidst opdateret: 25. juni 2015
 

 
   www.reference-lab.dk