Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Hjem   |   Arbejdsprogram   |   Kvalitetskrav   |   Manualer   |   Metodedatablade   |   Metodeforskrifter   |   Rapporter
Forarbejder til metodedatablade

Nedenstående notater indeholder overvejelser, der ligger til grund ved udarbejdelse af de nævnte metodedatablade.

Ændring af metodedatablade MM0001, MM0002, MM0005, MM0006, MM0013 og MM0014 (Notat 2016)

MM0007 - Vurdering af målemetode, Enterokokker i slam, kompost og biomasse (Notat 2016)

MM0012 - Vurdering af målemetode. Kimtal ved 37 °C i bassinvand (Notat 2016)

Opdateret af: DSJN
Sidst opdateret: 29. maj 2017
 

 
   www.reference-lab.dk