Reflab logo

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger dækker miljøanalyser inden for prøvetyperne drikkevand, grundvand, badevand, spildevand, fersk overfladevand, marint vand, jord, slam, sediment mv.

Referencelaboratoriets hovedopgave er at bistå Miljøstyrelsen med rådgivning. Rådgivningen forudsætter ofte, at der gennemføres dokumenterende laboratorieundersøgelser. Referencelaboratoriet

Miljøstyrelsen finansierer Referencelaboratoriets aktiviteter gennem en flerårig kontrakt. Referencelaboratoriets følgegruppe rådgiver mht. fastlæggelse af aktiviteter i de enkelte år.

På denne hjemmeside kan du finde Referencelaboratoriets nyhedsbrev NYT fra REFLAB, metodedatablade, tydeliggørende notater til bekendtgørelse om analysekvalitet og rapporter

Funktionen som Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger varetages af Eurofins Miljø A/S. Henvendelser vedrørende referencelaboratoriet kan ske på telefon 27 10 54 70.