Forarbejder til metodedatablade

Nedenstående notater indeholder overvejelser, der ligger til grund ved udarbejdelse af de nævnte metodedatablade.