Forarbejder til metodedatablade

Nedenstående notater indeholder overvejelser, der ligger til grund ved udarbejdelse af de nævnte metodedatablade.

Ændring af metodedatablade MM0001, MM0002, MM0005, MM0006, MM0013 og MM0014 (Notat 2016)

MM0007 - Vurdering af målemetode, Enterokokker i slam, kompost og biomasse (Notat 2016)

MM0012 - Vurdering af målemetode. Kimtal ved 37 °C i bassinvand (Notat 2016)