Metodedatablade

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger indeholder henvisning til metodedatablade for parametre, hvor erfaringen viser, at det er nødvendigt at anføre krav til den anvendte metode og eventuelt yderligere detaljer for at opnå sammenlignelige resultater. Derfor er der udarbejdet metodedatablade for disse kritiske parametre.

Metodedatablade for kemiske miljømålinger

Metodedatablade for kemiske miljømålinger

Metodedatablade for kemiske miljømålinger

Metodedatablade for mikrobiologiske miljømålinger

Metodedatablade for mikrobiologiske miljømålinger

Metodedatablade for mikrobiologiske miljømålinger