Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Ændringer i bekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelsen om kvalitetskrav til miljømålinger bliver jævnligt ændret. Forinden bliver forslag til ændring af bekendtgørelsen udsendt i høring, og høringsforslaget kan ses på Høringsportalen, også efter høringsfristens udløb. Foreslåede ændringer er i høringsudgaven tydeligt markeret. Ændringer, som kommer til i forbindelse med høringen, fremgår af Miljø- og Fødevareministeriets høringsnotat, som også er tilgængeligt på Høringsportalen. Analyselaboratorier anbefales derfor på Høringsportalen at tilmelde sig til at blive automatisk informeret, når høringer bliver oprettet eller opdateret. 

Dokumenter, som er udarbejdet af Referencelaboratoriet i forbindelse med arbejdet på at ændre bekendtgørelsen, kan findes her.

Tydeliggørelse af emner i bekendtgørelsen

Miljøstyrelsen har på sin hjemmeside redegjort for regelgrundlaget for analysekvalitet for både kemiske og mikrobiologiske målinger.

Nedenstående notater fra Referencelaboratoriet udgør en administrativ tydeliggørelse af specifikke bestemmelser i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. Notaterne er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen og er derfor også udtryk for styrelsens opfattelse af bekendtgørelsens bestemmelser.

Du har mulighed for at modtage nyt angående Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger i referencelaboratoriets nyhedsmail NYT fra REFLAB. Du kan tilmelde dig NYT fra REFLAB her.