Forarbejde til ændring af bekendtgørelse nr. 1146

Nedenstående dokumenter er udarbejdet i forbindelse med arbejdet på at ændre bekendtgørelse nr. 1146 af 24. oktober 2017 om kvalitetskrav til miljømålinger. Den ændrede bekendtgørelse (bkg. 974) trådte i kraft den 1. juli 2018.

Prøvetype-specifikke notater:

Notater, der omfatter mere end én prøvetype: