Forarbejde til ændring af bekendtgørelse nr. 231 af 14. marts 2014

Nedenstående dokumenter er udarbejdet i forbindelse med arbejdet på at revidere bekendtgørelse nr. 231 af 5. marts 2014 om kvalitetskrav til miljømålinger. Ændringsforslagene er en konsekvens af anden lovgivning (især drikkevandskrav) og af referencelaboratoriets dialog med miljølaboratorier og miljømyndigheder. Den reviderede bekendtgørelse (bkg. 1311) trådte i kraft den 28. november 2015.

Notater vedrørende den generelle tekst:

Notat vedrørende nyt bilag:

Notater, der omfatter mere end én prøvetype:

Prøvetype-specifikke notater: