Forarbejde til ændring af bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011

Nedenstående dokumenter er udarbejdet i forbindelse med arbejdet på at revidere bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011 om kvalitetskrav til miljømålinger for at tage højde for nye behov for prøvetyper og måleparametre og som reaktion på tilbagemeldinger fra brugere. Den reviderede bekendtgørelse (bkg. 231) trådte i kraft den 17. marts 2014.

Notat vedrørende den generelle tekst:

Notater vedrørende nye prøvetyper:

Notater, der omfatter mere end én prøvetype:

Prøvetype-specifikke notater: