Forarbejde til ændring af bekendtgørelse nr. 914 af 27. juni 2016

Nedenstående dokumenter er udarbejdet i forbindelse med arbejdet på at ændre bekendtgørelse nr. 914 af 27. juni 2016 om kvalitetskrav til miljømålinger. Bekendtgørelsen implementerer Kommissionens direktiv 2015/1787. Den ændrede bekendtgørelse (bkg. nr. 1146) trådte I kraft den 27. oktober 2017.

Prøvetype-specifikke notater:

Notater, der omfatter mere end én prøvetype:

Notater om metodedatablade, der forventes at blive juridisk bindende ved først kommende ændring af bekendtgørelsen:

Justeret manual for prøvetagning af drikkevand, der forventes at få virkning samtidig med ikrafttræden af kommende ændring af bekendtgørelsen: