Variografisk dataanalyse

IMM Statistical Consulting Center, Danmarks Tekniske Universitet har for Referencelaboratoriet udviklet et modul til regneark til variografisk analyse af tidsseriedata.

Modulet er afprøvet ved prøvetagning af spildevand til beregning af usikkerhedsbidrag fra selve prøvetagningsstedet. Anvendelsen kan ses i rapporter fra Referencelaboratoriet:

Bestemmelse af usikkerhed ved automatisk prøvetagning af spildevand,

Du kan hente beregningsmodulet og en brugervejledning ved at klikke på de respektive links.